Hoogheemraad, portefeuillehouder waterketen, duurzaamheid en innovatie

Telefoon

 • 06-12038341

E-mail

Politieke partij

Portefeuille

Waterketen, duurzaamheid en innovatie

 • Afvalwater
 • Slibstrategie
 • Zuiveringswerken
 • Vierde zuiveringstrap
 • Samenwerken in de keten
 • Sanering lozingen buitengebied
 • Milieu- en energiebeleid
 • Energie- en grondstoffenfabrieken
 • Watererfgoed (2)
 • Uniecommissie waterketen en emissies
 • Duurzaamheid
 • Innovatie
 • Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (2)