• MANABAS COAST

  We monitoren de dynamiek van strand en duin. Dit maakt de weg vrij voor de implementatie van Nature-based Solutions in de Noordzeeregio.

 • Verbeteren watersysteem polders Eierland en Het Noorden

  We vervangen de duikers onder de Muyweg door één grotere vaarduiker. Tevens plaatsen we zoet/zoutstuwen in het bestaande watersysteem.

 • Overname onderhoud stedelijk water Texel

  Naar verwachting nemen wij begin 2024 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het stedelijke water over van de gemeente.

 • Zoete Toekomst Texel

  Drie jaar lang wordt op twee locaties getest of regenwater in de grond kan worden opgeslagen.