Wat gaat er gebeuren?

Om het agrarisch grondgebruik in de polder Eierland goed te faciliteren en de ambities voor natuurgebied De Roggesloot te realiseren werd in 2002 herinrichting van de polder Eierland noodzakelijk geacht.

Destijds werd voorgesteld de zoetwater afvoerroute van de westelijke ‘hoogwatersloot‘ naar het Eijerlandskanaal om te leggen, zodat de landbouw van het zoete water kan profiteren en Roggesloot juist zouter wordt. Tegelijkertijd werden oplossingen voor wateroverlast getroffen door het aanleggen van een waterberging en slimme stuwen.

In de bestaande situatie ontbreekt een aantal stuwen en duikers, die noodzakelijk zijn om de verschillende waterpeilen in de polder Eierland te kunnen handhaven.

Om ook de afvoer van het Eijerlandskanaal op orde te maken en het Eijerlandskanaal als buffer voor wateroverlast te kunnen laten functioneren dienen de duikers onder de Muyweg in het Eijerlandskanaal te worden vervangen door één grotere vaarduiker.

Voor de polders Eierland en Het Noorden wordt tevens een praktijkproef opgezet waarbij in het bestaande watersysteem zoet/zoutstuwen worden geplaatst. Het doel van de praktijkproef met meerdere zoete stuwen in de polders Eierland en Het Noorden is het behoud en mogelijk zelfs het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid voor de huidige landbouwfunctie van deze polders. De effecten van de maatregelen zullen tot minimaal een jaar na aanleg worden gemonitord, waarna de resultaten van de pilot worden gerapporteerd.

Locatie Muyweg

Waar vindt het project plaats?

De uit te voeren werkzaamheden van het project liggen in de polders Eierland en het Noorden op Texel.

Locatie uit te voeren werkzaamheden

Wanneer vindt het project plaats en hoelang gaat het duren?

De werkzaamheden van het project starten begin 2023 en duren tot 31 juli 2024.

Met wie werken we samen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf K. Dekker bouw & infra uit Warmenhuizen.

We werken samen met de agrariërs in de polders Eierland en Het Noorden.

Dit project wordt medegefinancierd door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.