Onder de boeren op Texel leeft al jaren de wens om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water. Texel is voor de zoetwatervoorziening namelijk volledig afhankelijk van regenwater en van de drinkwaterleiding met het vaste land. Er geldt ook een permanent en algeheel beregeningsverbod. 

Wat gaat er gebeuren?

Om de landbouw op Texel te voorzien van water valt er in een heel jaar voldoende neerslag. Alleen valt de meeste regen in de winter. Dan is het water niet nodig en wordt het overschot de Waddenzee ingepompt. Jaarlijks gaat er zo 44 miljoen m3 aan zoet water verloren. Uit de voorstudie is gebleken dat voor alle landbouw op Texel jaarlijks 6 tot 7 miljoen m3 nodig is. Dat betekent dat er 15% van het water vastgehouden moet worden: een uitdaging die agrariërs van Texel graag aangaan. 

Binnen het project 'Zoete Toekomst Texel' wordt getest of regenwater vanaf het najaar in de grond kan worden opgeslagen. In de zomer kan het water dan op een zuinige en slimme manier worden gebruikt om de akkers te irrigeren. De oprichting van watercoöperaties voor het beheer en verdeling van de zoetwatervoorraden vormt samen met de opzet van financieringsarrangementen een belangrijk onderdeel van het project.

Waar en wanneer vindt het project plaats? 

De test wordt de komende drie jaar (2020-2023) uitgevoerd op twee locaties in de polder Eierland. Daar worden ondergrondse opslagsystemen gerealiseerd, die ervoor zorgen dat zoet water uit de percelen kan worden opgevangen, opgeslagen in de ondergrond en voor gebruik in de landbouw kan worden onttrokken.

Met wie werken we samen?

We werken samen met een breed consortium van uitvoerende en financierende partijen. U vindt de subsidiebeschikking op de pagina Kennisgevingen staatssteun.

Meer weten?

Zie voor meer informatie de website Zoete Toekomst Texel.