Wat gaat er gebeuren?

Wethouder Kooiman (gemeente Texel) en hoogheemraad Klazien Hartog (HHNK) ondertekenden de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water.

Met deze intentieovereenkomst spraken de gemeente en het hoogheemraadschap een planning af. Inmiddels worden de verschillende waterlopen ingemeten door meetbureau MUG zodat we met elkaar kunnen bepalen welke door HHNK overgenomen zullen worden. Naar verwachting zal het hoogheemraadschap begin 2023 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud stedelijk water overnemen van de gemeente Texel.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Texel willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijk water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijk gebied.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting is het hoogheemraadschap begin 2023 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.