• Langs de Wogmeer in Spierdijk zijn tientallen iepen aangetast door iepziekte. Deze bomen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.
 • We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.
 • In de polder Beetskoog voldoet in totaal 5,8 kilometer kade niet aan de maatgevende normen voor de waterveiligheid.
 • Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water. Ook bouwen we een nieuw gemaal.
 • Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water.
  Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Een deel van de Bobeldijk is aan onderhoud toe. In combinatie daarmee zal het gehele deel opnieuw worden ingericht, op basis van een 30 km gebied, wat het nu ook is.
  Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • HULOK is een afkorting voor Hensbroek, Ursem, Langereis, Opmeer, Koggenland. De dijken zijn afgekeurd op hoogte en binnenwaartse stabiliteit.
  Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
  Verwijdering bramen op dijk
 • We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.
  Markermeerdijk Etersheimerbraak