Delen van de boezemkades rond de Mijzenpolder zijn afgekeurd en moeten worden verbeterd. Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat de kade weer voldoet aan de veiligheidseisen voor de komende 20 tot 30 jaar. 

Wat gaat er gebeuren?

Het probleem van de Mijzenpolderdijk is dat deze op sommige plaatsen 'binnenwaarts instabiel' is. Dat betekent dat er teveel risico is dat de dijk bij hoog boezem-(ringvaart-)water in combinatie met veel regen kan afschuiven richting polder. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en de steunberm te verbreden door grondaanvulling. Dat kan niet altijd omdat relatief dicht bij de dijk bebouwing staat. Op die plaatsen maken we de dijk stabieler door de binnenberm op te hogen. Bij woningen ten noordoosten van Schermerhorn én langs de boezem aan de noordkant van de Mijzenpolder brengen we beschoeiingen aan.

Met wie werken we samen?

Het project heeft weinig effect op de omgeving. Tijdens het werk blijft de weg bereikbaar. Waar bewoners, eigenaren en overige betrokkenen bij het projectgebied in hun belangen geraakt kunnen worden zijn gesprekken gevoerd op zoek naar zo goed mogelijke inpassing in het gebied.

Met de gemeenten Koggenland en Alkmaar maken we afspraken over benodigde vergunningen en het voorkomen van verkeersoverlast tijdens het werk. 

Waar vindt het project plaats?

Het te verbeteren traject loopt rondom de Mijzenpolder.

De kades die getoetst zijn. De werkzaamheden vinden plaats in de secties MZ01 (deels), MZ10 en MZ03d.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In december 2023 is het projectplan Waterwet voor dit project ter inzage gelegd. Binnenkort zullen ook de gemeenten Koggenland en Alkmaar de aanvragen omgevingsvergunning publiceren. Meer informatie vindt u op www.overheid.nl(externe link).  

Het is nog niet bekend wanneer het werk gaat starten.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.