Gastlessen

Wie kan er beter over water vertellen dan iemand die er dagelijks mee werkt? Waterexperts van het hoogheemraadschap vergroten het waterbewustzijn van de leerlingen in Noord-Holland met de thema’s ‘schoon en gezond water’ en 'klimaat'. Maak uw leerlingen enthousiast voor waterzaken en reserveer meteen een gratis gastles!

Dilemmabox

De Dilemmabox richt zich op scholieren van Technasia, havo- of vwo-scholen met de bètavakken en het vak Onderzoek en ontwerpen in hun pakket. De Dilemmabox is geen fysieke doos, maar een faciliterende online tool, gecombineerd met fysieke ontmoetingen met experts van het hoogheemraadschap en van de TU Delft.

Hoogwater op het schoolplein?

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. Aardrijkskundeleraar Adwin Bosschaart heeft lesmateriaal ontwikkeld om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. Er is een speciale versie voor de Zaanstreek en Waterland. Het lespakket is bedoeld voor HAVO/VWO klas 2 en 3 en heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.

Wateroverlast op het schoolplein

De lesmodule bestaat uit diverse werkvormen, zoals een waterquiz, waterproefjes, veldwerk met een collectorapp en een inrichtingsopdracht. Hierbij kijken leerlingen hoe ze hun eigen omgeving 'waterbestendig' kunnen maken. Met behulp van een kaartenapplicatie kijken leerlingen wat er gebeurt als er een hoosbui valt in hun eigen omgeving: Waar blijft water op straat staan? Zijn er huizen waar water naar binnen kan lopen? Welke wegen zijn nog toegankelijk?

Sup it Up en Trashwalk voor schoon water

In deze educatieve module gaan de leerlingen buiten aan de slag met het thema Schoon & Gezond water. Ze leren over het werk van het hoogheemraadschap en zetten door kennis en handelingsperspectief te bieden de eerste stap naar een duurzamere waterwereld. 

De module start met een gastles over het werk van het waterschap de vervuiling water in meren en sloten door plastic en zwerfvuil in Nederland en elders in de wereld. Vervolgens gaan de leerlingen op het land of water op expeditie; Sup it Up of trashwalk. Meer leren? Dan is De Buit nog een verdiepende optie! 

Help! Het water stijgt

Tijdens een rondwandeling door het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen worden de leerlingen geconfronteerd met een lastige situatie. Ze krijgen een opdracht waarbij ze risico’s moeten inschatten, keuzes maken en besluiten nemen. Afwachten? Dijk versterken en zandzakken plaatsen? Bewoners evacueren? Deze module voor klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs maakt onderdeel uit van het educatieprogramma Droge Voeten in Noord-Holland, waarin kinderen door ontdekken en doen leren over water.

Evacuatie!

De dijk breekt door! Het water spoelt door de straten en het zal niet lang meer duren of ook jouw huis wordt omringd door het water. Om droge voeten te houden, moet je naar boven vluchten, naar de zolder, of misschien zelfs naar het dak! Wat neem je mee en wat laat je achter? Dit vindt plaats in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en maakt onderdeel uit van het educatieprogramma Droge Voeten in Noord-Holland, waarin kinderen door ontdekken en doen leren over water.

Watertoppers

Deze module voor Pro/vso alle klassen en vmbo-1 maakt onderdeel uit van het educatieprogramma Droge Voeten in Noord-Holland, waarin leerlingen door ontdekken en doen leren over water. In het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gaan de leerlingen de strijd aan met het water: ze bouwen dijken, slepen met zandzakken en draaien aan een vijzel. Ze worden opgeleid tot echte Watertoppers!

WaterWise

WaterWise.nl is dé website over water voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen ontdekken er alles over voldoende, veilig en schoon water. Van de gevolgen van de zeespiegelstijging tot de zorg voor voldoende schoon drinkwater. Op WaterWise.nl staan filmpjes, games, werkbladen en educatieve lesmodules. Ook vindt u docenthandleidingen bij de modules.

Rondleidingen

Tot nader order geven we geen rondleidingen.

Altijd al willen weten hoe een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt? Of wat een waterschap zoal doet? Dan kunt u zich hier met een groep aanmelden voor een van onze rondleidingen.

Heeft deze informatie u geholpen?