De lesmaterialen zijn ontwikkeld voor de 2e klas middelbare school HAVO en VWO, met als doel leerlingen bewust te maken van de wijze waarop het watersysteem in hun eigen omgeving is ingericht en welke problemen er kunnen optreden als er een hoosbui valt. Leerlingen leren ook welke maatregelen gemeenten en bewoners kunnen nemen om de kans op wateroverlast te verkleinen.

In de buurt

De module 'Wateroverlast op het schoolplein' maakt veel gebruik van lokale voorbeelden. Zo bekijken leerlingen een video van de wateroverlast bij Beverwijk tijdens de hoosbui van 2014 en kijken ze naar voorbeelden van maatregelen die in Noord-Holland zijn genomen om wateroverlast te beperken. Met behulp van een kaartenapplicatie kijken leerlingen wat er gebeurt als er een hoosbui valt in hun eigen omgeving: Waar blijft water op straat staan? Zijn er huizen waar water naar binnen kan lopen? Welke wegen zijn nog toegankelijk?

Werkvormen

De lesmodule is uniek omdat het bestaat uit diverse werkvormen, zoals een waterquiz, waterproefjes, veldwerk met een collectorapp en een inrichtingsopdracht. Hierbij kijken leerlingen hoe ze hun eigen omgeving 'waterbestendig' kunnen maken.

Zowel docenten als leerlingen zijn erg enthousiast over de lesmodule. Leerlingen vinden de werkvormen leuk en nuttig, en geven aan veel geleerd te hebben over watervraagstukken in hun eigen omgeving.

De lesmodule is te vinden opĀ www.waterophetschoolplein.nl.