Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. Aardrijkskundeleraar Adwin Bosschaart heeft lesmateriaal ontwikkeld om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. Het lespakket heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.

Serious game

Het lesmateriaal omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). Centraal staat een webapplicatie waarmee leerlingen kunnen verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving: de overstromingsrisicoatlas(externe link). Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In het bijbehorende lesmateriaal zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Maar ook een veldwerk op en rond de dijk maakt er deel van uit. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden.

De lessenserie is toegeschreven op drie verschillende deelgebieden in Noord-Holland:

  • Kustzone van Noord-Holland
  • West-Friesland en Wieringen
  • Zaanstreek en Waterland

De lessenserie is gemaakt met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Rivierenland. Zie voor meer informatie onderstaand filmpje (vanaf 1:29m):

Aanmelden

U kunt zich voor de lessen aanmelden via de website www.knag.nl(externe link).