De Dilemmabox richt zich op scholieren van Technasia, havo- of vwo-scholen met de bètavakken en het vak Onderzoek en Ontwerpen in hun pakket. De Dilemmabox is geen fysieke doos, maar een faciliterende online tool, gecombineerd met fysieke en online ontmoetingen met experts van het Hoogheemraadschap en van de TU Delft.

Via de Dilemmabox krijgen leerlingen online ondersteuning, bijvoorbeeld via filmpjes en alle benodigde informatie om een 'stinkende casus' op te lossen. In de Dilemmabox is de O&O opdracht volledig verwerkt conform de richtlijnen en kunnen de docenten en leerlingen stapsgewijs het project uitvoeren. 

Begrijpen, definiëren, exploreren, conceptualisatie, presenteren… Kortom, Design Thinking

Een stinkende casus is een watergerelateerd vraagstuk vanuit het hoogheemraadschap waar nog geen oplossing voor is. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, maar ook water en klimaatverandering of water en natuur zijn mogelijke thema's waarvoor het waterschap 'hulp' inroept van deze leerlingen. De projecten worden tijdens de eindpresentaties door de experts beoordeeld.
Beschikbare casussen waaraan de leerlingen mee kunnen doen zijn:

  • Poep en plas scheidend toilet (klas 1 en 2)
  • Medicijnscheidend toilet (klas 2 en 3)
  • Zandzakken voor de deur (klas 1, 2 en 3)
  • De innovatie van de rioolwaterzuivering (klas 1,2 en 3)

Aanmelden

Wilt u meer informatie? Kijk op www.dilemmabox.nl(externe link). Of direct aanmelden? Dat kan bij Monique van Zelst via e-mail: moniquevanzelst@gmail.com.