Het algemeen bestuur – ook wel het college van hoofdingelanden genoemd – is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. Dit bestuur stelt het strategische beleid en de financiële kaders vast. 

Samenstelling algemeen bestuur

Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 zijn er in Nederland weer Waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen van Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in ons beheergebied, mag dan stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur.

Vergaderingen algemeen bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en kunt u zonder aanmelding bijwonen. U kunt de vergaderstukken inzien door de vergaderdata in de vergaderkalender aan te klikken.

Vergaderkalender(externe link)

Van de vergaderingen worden beeld- en geluidopnamen gemaakt. Ze worden live uitgezonden en bewaard in ons archief(externe link)

De mogelijkheid bestaat om in te spreken in een vergadering van het algemeen bestuur. Meer hierover op de pagina Inspreken.

Contact met het algemeen bestuur

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het algemeen bestuur en de vergaderingen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur, Directie & Strategie via bestuurssecretariaat@hhnk.nl of tel.: 072 582 8282.

De contactgegevens van de leden van het algemeen bestuur vindt u via de pagina Samenstelling algemeen bestuur.

Heeft deze informatie u geholpen?