Ons algemeen bestuur, het college van hoofdingelanden, bestaat uit dertig leden. Daarvan zijn er zesentwintig gekozen bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Twee leden zijn aangewezen door LTO Noord (namens de agrariërs) en twee leden zijn aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (namens de terreinbeheerders). 

Samenstelling algemeen bestuur(externe link)

De dijkgraaf en de secretaris zijn geen lid van het algemeen bestuur. De dijkgraaf is wel voorzitter van de vergaderingen.

Dijkgraaf

Secretaris

Verkiezingsuitslag 2023

Het algemeen bestuur is gekozen bij de verkiezingen van 15 maart 2023. In het proces-verbaal is de volledige verkiezingsuitslag terug te vinden. Het nieuwe bestuur wordt op 29 maart geïnstalleerd.