Ons algemeen bestuur, het college van hoofdingelanden, bestaat uit dertig leden. Daarvan zijn er zesentwintig gekozen bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Twee leden zijn aangewezen door LTO Noord (namens de agrariërs) en twee leden zijn aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (namens de terreinbeheerders). 

Samenstelling algemeen bestuur

De dijkgraaf en de secretaris zijn geen lid van het algemeen bestuur. De dijkgraaf is wel voorzitter van de vergaderingen.

Steunfractieleden

Steunfractieleden ondersteunen de fracties in het algemeen bestuur bij hun werkzaamheden. Iedere fractie kan ten hoogste twee steunfractieleden voordragen.

Verkiezingsuitslag 2023

Het algemeen bestuur is gekozen bij de verkiezingen van 15 maart 2023. In het proces-verbaal is de volledige verkiezingsuitslag terug te vinden. Het nieuwe bestuur is op 29 maart 2023 geïnstalleerd.

Meer informatie