Ons algemeen bestuur, het college van hoofdingelanden, bestaat uit dertig leden. Daarvan zijn er drieëntwintig gekozen tijdens de Waterschapsverkiezingen van maart 2019. Drie leden zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), drie door LTO Noord (namens de agrariërs) en één lid is aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (namens de terreinbeheerders). De dijkgraaf en de secretaris zijn geen lid van het algemeen bestuur. De dijkgraaf is wel voorzitter van de vergaderingen.

Dijkgraaf

Per 31 december 2022 heeft onze dijkgraaf Luc Kohsiek afscheid genomen. Volgens planning wordt Remco Bosma op 2 februari beëdigd als onze nieuwe dijkgraaf. In de tussentijd neemt loco-dijkgraaf Rob Veenman de honneurs waar. 

Secretaris

Leden algemeen bestuur

Actief voor Water

AWP voor water, klimaat en natuur

Boeren Burgers Waterbelang

Categorie Natuurterreinen

Verkiezingsuitslag 2019

Het algemeen bestuur is gekozen bij de verkiezingen van 20 maart 2019. In het proces-verbaal is de volledige verkiezingsuitslag terug te vinden. 

Verkiezingen 2023

In maart 2023 zijn er opnieuw verkiezingen voor het algemeen bestuur, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten.