Steunfractieleden ondersteunen de fracties in het algemeen bestuur bij hun werkzaamheden. Iedere fractie kan ten hoogste twee steunfractieleden voordragen. Ze worden benoemd door het algemeen bestuur.

Behoudens tussentijds ontslag eindigt het steunfractielidmaatschap op de datum van aftreden van het algemeen bestuur, dus na de Waterschapsverkiezingen van 2023.

Steunfractieleden kunnen een lid van hun fractie vervangen in de vaste commissies van advies, maar niet in het algemeen bestuur.

Groen, Water & Land

Water Natuurlijk

AWP niet politiek wel deskundig

Categorie Natuurterreinen