Om uw mening te geven over aangelegenheden die op de agenda staan van het algemeen bestuur of een van de vaste commissies kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden via 072 582 8282 of bestuurssecretariaat@hhnk.nl, onder vermelding van uw naam, uw telefoonnummer en het onderwerp/agendapunt waarover u wenst in te spreken. Ook voor vragen over het spreekrecht kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Als u inspreekt worden beeld- en geluidsopnames van u gemaakt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Uw gegevens worden namelijk vastgelegd met beeld en geluid waardoor u herkenbaar bent.

Het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het livestreamen op de website, het dienen als verslag van de openbare vergadering (videotulen) en het wettelijk verplicht archiveren. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor deze doeleinden of wettelijk is toegestaan.

Indien u niet herkenbaar in beeld wilt, kunt u dit te allen tijde kenbaar maken door ons hierover schriftelijk een bericht te sturen naar HHNK, Postbus 250 1700 AG te Heerhugowaard.

Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden op de pagina Privacybeleid en privacyverklaring.