Klimaat- en energieprogramma (KEP)

Op de klimaattop van 2015 in Parijs spraken 174 landen met elkaar af de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De landen willen voorkomen dat de aarde twee graden opwarmt voor het einde van deze eeuw. Nederland heeft maatregelen uitgewerkt in het Klimaatakkoord uit 2019.

Klimaatverandering heeft effect op al onze taken. Denk aan veiligheid tegen overstromingen, waterafvoer en waterkwaliteit. Wij werken daarom hard aan het verkleinen van de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door dijken te versterken en door met gemeenten maatregelen tegen wateroverlast te nemen. We werken ook aan nieuwe zoetwaterbronnen. Zo reageren we op de gevolgen van de toenemende droogte.

Tegelijk verkleinen we onze eigen voetafdruk. Als één van de grootste energieverbruikers van Noord-Holland, wil het hoogheemraadschap in 2025 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen in de eigen energiebehoefte voorzien en CO2-neutraal zijn.

We verbruiken veel energie voor de zuivering van het afvalwater, het drogen van zuiveringsslib en het regelen van het waterpeil. Met ons eigen klimaat- en energieprogramma verminderen we stapsgewijs de uitstoot van broeikasgassen.

Dat doen we door het besparen van energie, de inzet van nieuwe technieken en het besteden van middelen aan groene energie. Op dit moment (2020) wekken we al 40% van de gebruikte energie duurzaam op.

Rwzi Geestmerambacht

CO2-prestatieladder

Als een van de eerste waterschappen heeft HHNK een certificaat van de CO2-prestatieladder. Zo maken we de CO2-uitstoot inzichtelijk en kunnen we gericht de uitstoot verminderen.

We richten ons de komende periode op de eigen CO2-uitstoot. We geven inzicht in de eigen energiestromen, zoals het verbruik van gas, elektriciteit en brandstof en eveneens de zakelijk gereden kilometers door medewerkers.

De CO2-prestaties van HHNK zijn openbaar en te vinden op de pagina CO2-prestatieladder.

 

Wagenpark

HHNK wil zijn wagenpark volledig verduurzamen.

Op dit moment rijden alle voertuigen met een dieselmotor op blauwe diesel. Deze meest duurzame diesel (HVO100) wordt gemaakt van plantaardige oliën en vetten afkomstig uit de industrie. Dit levert tot 90% minder CO2-uitstoot op ten opzichte van gewone diesel. Ook komen er minder andere schadelijke stoffen vrij.

Daarnaast hebben we 13 elektrische voertuigen en dit aantal groeit. De auto's rijden op elektriciteit afkomstig van zonnepanelen op onze gebouwen en zuiveringen.