• Verbetering watersysteem Groot Limmer Polder

    Grote regenbuien veroorzaken wateroverlast in de Groot Limmer Polder. We zorgen voor een betere verdeling en een versnelde afvoer van het overtollige water.

  • Onderhoudswerkzaamheden Boezemkade Uitgeest

    Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het hier droog te houden.

  • Overname onderhoud stedelijk water Uitgeest

    De gemeente Uitgeest en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting neemt het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied over van de gemeente.