Wat gaan we doen?

In het gebied van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek willen we de waterkwaliteit verbeteren om een grotere biodiversiteit mogelijk te maken. Bij een grotere biodiversiteit leven er meer planten en dieren in en om het water en neemt de natuurbeleving toe. Doordat het oppervlaktewater nu veel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevat, is het water voor veel planten en dieren ongeschikt om in te leven. Met deze pilot willen we samen met de provincie zorgen dat vele betrokken partijen meedoen met het weer schoon krijgen van het water in de polder en binnen de bebouwing.

Waar gebeurt dit?

Het gebied ligt voor het grootste deel binnen de gemeente Heemskerk. Een gedeelte ligt in Uitgeest en Beverwijk, zie het kaartje. Ook de binnenduinrand, die in beheer is bij PWN Water & Natuur, doet mee.

Afbeelding van een kaart met daarop de locatie aangegeven van het project Uitgeester- en Heemskerkerbroek

Wanneer vindt dit project plaats?

De pilot start in de zomer van 2022 en duurt twee jaar, zodat we in de zomer van 2024 de resultaten met elkaar kunnen zien.

Met wie werken we samen?

We starten met het uitnodigen van betrokken partijen. Dat kunnen overheden zijn, maar ook bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen, stichtingen en werkgroepen.

Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het schoner maken van het oppervlaktewater in dit gebied is welkom.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt hier aan ten grondslag?

Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van het maatregelenpakket Kader Richtlijn Water 3e planperiode. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt om het oppervlaktewater schoner te maken. Meer info op: www.hhnk.nl/krw(externe link)