• MANABAS COAST

    We monitoren de dynamiek van strand en duin. Dit maakt de weg vrij voor de implementatie van Nature-based Solutions in de Noordzeeregio.

  • Pilot Uitgeester- en Heemskerkerbroek

    In het gebied van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek gaan we de waterkwaliteit verbeteren om een grotere biodiversiteit mogelijk te maken.