• Wegwerkzaamheden Medemblik

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.

 • Bomenkap Dijkgraaf Grootweg en Esdoornlaan

  Vanaf 14 februari kappen we 167 essen en wilgen langs de westzijde van de Dijkgraaf Grootweg en de Esdoornlaan in Andijk en Stede Broec.

 • Mollen vangen op de dijk

  Op sommige plekken in onze dijken zitten mollen. Deze laten we vanwege de waterveiligheid wegvangen door een professionele mollenvanger.

 • Proefzuivering Ge(o)zond Water Wervershoof

  Eind mei start de bouw van een proefzuivering in Wervershoof waarbij ozontechnieken worden ingezet om microverontreinigingen uit het afvalwater te filteren.

  Rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof
 • Renovatie schoorsteen stoomgemaal

  De schoorsteen van het stoomgemaal is in zijn geheel gerenoveerd. Dit was nodig omdat het voegwerk los kwam en naar beneden viel.

 • Verkeersveiligheidsmaatregelen polder Het Grootslag

  Eind 2017 hebben we de kruispunten Veenakkers-Driehuizen en Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg aangepast. De kruispunten van de Gedeputeerde Laanweg met de Gerrit de Vriesweg en de Kleiakkers worden op dezelfde wijze ingericht. Verzakte groenstenen vervangen we. De weg tussen de kruispunten, inclusief fietsstroken, asfalteren we opnieuw.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.

  Verwijdering bramen op dijk