• Wegwerkzaamheden Medemblik

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.
 • Renovatie schoorsteen stoomgemaal

  De schoorsteen van het stoomgemaal is in zijn geheel gerenoveerd. Dit was nodig omdat het voegwerk los kwam en naar beneden viel.
 • Verkeersveiligheidsmaatregelen polder Het Grootslag

  Eind 2017 hebben we de kruispunten Veenakkers-Driehuizen en Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg aangepast. De kruispunten van de Gedeputeerde Laanweg met de Gerrit de Vriesweg en de Kleiakkers worden op dezelfde wijze ingericht. Verzakte groenstenen vervangen we. De weg tussen de kruispunten, inclusief fietsstroken, asfalteren we opnieuw.
 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
  Verwijdering bramen op dijk