In de Wieringermeer ontwikkelen we een uniek gebied om het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten en om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met de partners Nuon en Staatsbosbeheer richten we een gebied van ruim 17 hectare in, inclusief een boszoom langs het bestaande Robbenoordbos en de watercompensatie voor het windmolenpark.

 

Wat gaat er gebeuren?

Het bestaande terrein bouwen we om tot een 'VisKringloop': een stelsel van dijkjes, oevers en water tot diepte van maximaal 1 meter. Aan de basis van het ontwerp van HOSPER, kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf staat het beeld van twee stenen die in het water worden geworpen. De ondieptes begroeien in de toekomst langzaam met boven- en onderwaterplanten. De onderwaterplanten geven beschutting aan jonge vissen, met name de driedoornige stekelbaars. Op enkele plaatsen graven we diepere plekken, waar jonge vissen (o.a. glasaal) tijdens de vorst kunnen overwinteren.

Er komt een vishevel uit het Amstelmeerkanaal die voor vissen in twee richtingen te passeren is. Het gebied krijgt drie delen met elk een eigen waterpeil, onderling gescheiden door vistrappen. De verbinding naar de polder loopt langs de Hippolytushoeverweg en via een tweede vishevel naar de Den Oeversche Vaart. Na realisatie van dit project worden de dijkjes begraasd door schapen waardoor ze als strakke elementen blijvend zichtbaar zijn. Ook komt er een uitkijktoren aan het wandelpad op een van de dijkjes in het gebied. Via dit openbare wandelpad ontstaat er een verbinding met het bestaande bos.

Waar vindt het project plaats?

Het plangebied ligt in de Wieringermeer in de driehoek Wieringerrandweg, Hippolytushoeverweg en het Robbenoordbos.

Viskringloop Wieringermeer in aanleg

 

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het werk is in november 2019 aanbesteed. Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. uit Scharnegoutum gaat vanaf januari 2020 het gebied inrichten. Het werk moet 31 december 2020 gereed zijn.  

Kaartje viskringloop

Met wie werken we samen?

Het project is onderdeel van Ruim Baan Voor Vissen, een samenwerking van de vier noordelijke waterschappen. Het project krijgt subsidie van het Waddenfonds voor het verbeteren van de mogelijkheden voor vismigratie. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer subsidie van de provincie gekregen voor het inrichten van de boszoom en heeft NUON een bijdrage gegeven voor de aanleg van de watercompensatie. Gemeente Hollands Kroon gaat het wandelpad en de uitkijktoren beheren en zorgt ervoor dat het wandelroutenetwerk verplaatst wordt naar een route door het bos en door de VisKringloop langs de uitkijktoren. Ook heeft de gemeente deze locatie aangewezen als beste plek om de opgaven in dit project te realiseren. De begrazing door schapen wordt gedaan door lokale agrariërs.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282 contact op met de projectleider Alex Rennings.

Heeft deze informatie u geholpen?