Wat gaat er gebeuren?

In 2024 vervangen we gemaal Hippolytushoef aan de Lonjeweg ten zuiden van Hippolytushoef. Het huidige gemaal uit het jaar 1929 (pompen zijn vervangen in 1972) is aan het eind van zijn technische levensduur. Een nieuw gemaal met dezelfde capaciteit van 80 m3/minuut (2x40 m3/min.) wordt gebouwd ten oosten van het bestaande gemaal.

Huidige situatie

De Hippolytushoeverkoog bezat oorspronkelijk een eigen molen. Deze verkeerde in 1893 in slechte staat, waarna besloten is de koog via een duiker te verbinden met de polder Waard Nieuwland en gebruik te maken van de bemaling van deze polder. Toen het eiland in de herfst van 1920 op het elektriciteitsnet zou worden aangesloten, is besloten een elektrisch gemaal te laten bouwen. Dit voornemen liep vertraging op wegens de zeer hoge kosten van de aanleg van een stroomkabel. Met de Zuiderzeewerken was de stroomleverantie geen probleem meer en op 27 april 1928 is besloten tot de bouw van een elektrisch gemaal. Het nieuwe gemaal werd uitgerust met twee verticale schroefpompen, en had een capaciteit van 70 m3 per minuut.

Na een grootschalige renovatie en upgrade tot een capaciteit van 80m3 per minuut in 1972 is het gemaal inmiddels weer aan renovatie toe.

Gewenste situatie

Het gemaal is aan het eind van zijn technische levensduur. Daarom is gekozen voor nieuwbouw. Gezien de beperkte ruimte tussen het water en de monumentale Wierdijk is het noodzakelijk het oude gebouw te slopen.  Hierdoor blijft het terrein toegankelijk voor onderhoudsmaterieel en een noodpomp.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bevindt zich aan het einde van de doodlopende Lonjeweg tegen de monumentale Wierdijk.

Met wie werken we samen?

Met de Provincie Noord-Holland is afgestemd hoe dit project het best kan worden ingepast in de monumentale omgeving. Samen met Staatsbosbeheer is overlegd op welke wijze rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van een zeldzame plant in het gebied, de Tengere Distel.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Wij verwachten de bouw van dit gemaal, samen met die van een nieuw gemaal P. van der Sterr in de Waardpolder in het voorjaar van 2024 aan te besteden, waarna de bouw in 2025 gereed zal zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.