Wat gaat er gebeuren?

In 2024 vervangen we gemaal P. van der Sterr aan de P. van der Sterrweg ten noorden van Kolhorn. Het huidige gemaal is aan het eind van zijn technische levensduur. Een nieuw gemaal met dezelfde capaciteit van 90 m3/min (2x45 m3/min) wordt gebouwd ten zuidoosten van het bestaande.

Huidige situatie

Sinds de jaren '40 van de vorige eeuw wordt de Waardpolder bemalen door een elektrisch gemaal. Het gemaal staat aan de teen van de dijk van het Waardkanaal, waarop het overtollige polderwater wordt uitgemalen. Het huidige gebouw is veelvuldig gewijzigd. De bereikbaarheid met groot materieel is hierdoor matig en er zijn veel verzakkingen aanwezig. De opbouw van de bemaling voldoet niet aan de huidige bouwrichtlijnen. De pomp is inmiddels 26 jaar oud,  onderdelen zijn niet of zeer slecht leverbaar. De pomp heeft einde levensduur bereikt, het gemaal voldoet op meerdere punten niet meer aan de te stellen eisen van HHNK en er zijn op meerdere punten moderniseringen/vernieuwingen noodzakelijk en wenselijk.

Gewenste situatie

Bij deelrenovatie van het gemaal blijven we in de cyclus zitten van 'pleisters plakken'. Daarom is gekozen voor nieuwbouw. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd op een braakliggend terrein iets ten zuiden van het huidige gemaal. We maken het watersysteem meteen robuuster door renovatie en aanpassing van enkele duikers, alsmede de aanleg van een forse nieuwe ontvangstkom. Met de ingreep wordt het terrein van HHNK qua natuur en landschap tevens aantrekkelijker ingericht. Na de inbedrijfname van het nieuwe gemaal wordt het oude gemaal gesloopt.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bevindt zich aan het einde van de doodlopende P. van der Sterrweg, die een zijweg is van de Waardpolderhoofdweg.

Met wie werken we samen?

Met Landschap Noord-Holland, eigenaar van het naastgelegen natuurterrein, is afgesproken dat in het gebied een ijsvogelwand zal worden geplaatst. Met Archeologie Westfriesland zijn afspraken gemaakt over de conservering van de fundering van de oude Waardmolen op het terrein.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Wij verwachten de bouw van dit gemaal, samen met de bouw van een nieuw gemaal Hippolytushoef in het voorjaar van 2024 aan te besteden, waarna de bouw in 2025 gereed zal zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.