Drie maairondes voor verkeersveiligheid

In de maanden mei tot en met september maaien we in drie maairondes de bermen langs onze wegen en fietspaden. Wij doen dit voor de verkeersveiligheid; vrij zicht is belangrijk voor de verkeersdeelnemers. We maaien met respect voor flora en fauna. Waar het verantwoord is, houden we de bermen bloemrijk.

We maaien in drie rondes. We starten met een zogenoemde 'veiligheidsronde', waarin we één à anderhalve meter aan weerszijde van de verharding maaien. Deze ronde duurt van ongeveer 1 mei tot 1 juni. Rondom kruispunten maaien we de gehele berm, voor een goed zicht voor de verkeersdeelnemers. Ook wordt gemaaid rondom verkeersregelende objecten, zoals verkeersborden, schrikhekken en puntblokken. Aansluitend maaien we in de tweede ronde van zes weken, 1 juni tot 15 juli, de berm waar het nodig is voor de verkeersveiligheid en voor het onderhouden van de wegsloot. De derde ronde is van 24 augustus tot 1 oktober. Dan maaien we de bermen helemaal.

Verschillende maaitechnieken

Het maaien gebeurt machinaal, door een aannemer of door onze eigen medewerkers. Er wordt 'technisch' of 'natuurtechnisch' gemaaid.

Technisch maaien

'Technisch maaien' doen we op plekken met een geringe natuurwaarde. Dat zijn plekken waar de berm smal is, waar veel bomen staan en/of kabels worden ingegraven. Het is een snelle kostenbesparende maaimethode. Het gras wordt tijdens het maaien geklepeld (gekneusd), waardoor het beter en sneller verteert.

Natuurtechnisch maaien

'Natuurtechnisch maaien' doen we in bermen met een grotere natuurwaarde, bijvoorbeeld omdat er bijzondere planten staan. Hier wordt het maaisel binnen vijf dagen afgevoerd zodat de bodem niet verstikt raakt. Het gaat vaak om bermen die breder zijn dan vijf  meter. Deze manier van maaien en afvoeren stimuleert de biodiversiteit.

Onze gebiedsbeheerders zijn toezichthouders en aanspreekpunt voor uitleg over ons maaibeheer.

Bloemrijke bermen en plaagsoorten

Bloemrijke bermen zijn fleurig om te zien én goed voor de biodiversiteit. Maar bepaalde planten kunnen ook ongewenst zijn. Plaagsoorten die schade veroorzaken in de directe omgeving worden zoveel mogelijk vroegtijdig gemaaid. Om niet aan symptoombestrijding te doen, proberen we te achterhalen waarom het probleem plaatselijk optreedt. Oorzaken kunnen zijn: werkzaamheden in de berm, te voedselrijke omstandigheden en/of verstikking door baggerstort, maaisel van land of uit de watergang, tuinafvalopslag, et cetera. Bij gerichte vragen of verzoeken om mogelijke schade aan gewassen te voorkomen, zoeken we samen naar een oplossing.

Tegenstrijdige wensen

We doen ons best zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen, maar omdat het soms om tegenstrijdige belangen gaat, is het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Ook kunnen we in onze maairondes niet overal tegelijk zijn. Wij vragen hiervoor begrip.

Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap, tel. 072 582 8282.

Zie voor meer informatie (ook over het maaien van dijken en waterlopen) de pagina Maaien.

Heeft deze informatie u geholpen?