Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop wij onze taken uitvoeren, maar ook over hoe u bent behandeld door een van onze medewerkers. U kunt in zo’n geval een klacht bij ons indienen.

Zo werkt het

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht online indienen met het klachtenformulier.

Klacht indienen

Wilt u liever schriftelijk een klacht indienen, dan kan dat ook:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

Vermeld in uw brief duidelijk:

  • waar uw klacht over gaat;
  • waar en wanneer het is gebeurd;
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • de datum.

Behandeling van uw klacht

Onze klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van uw klacht en neemt zo nodig contact met u op om de klacht te bespreken. Vervolgens legt hij of zij uw klacht voor aan de betrokken afdeling, medewerker of bestuurder. Daarna gaan we gezamenlijk na of een oplossing mogelijk is.

Komen we er samen niet uit, dan bekijken we de verdere mogelijkheden. Als u kiest voor een formele klachtbehandeling, dan komt er een onderzoek, waarbij onze klachtencoördinator u en de andere betrokkenen hoort. De coördinator legt zijn of haar bevindingen voor aan onze secretaris-directeur, die een eindoordeel over de klacht velt en eventueel aanbevelingen doet aan de organisatie. U ontvangt dit eindoordeel schriftelijk.

De Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met het eindoordeel over uw klacht? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van mediation, een klachtenprocedure kan hiermee worden voorkomen. Zie hiervoor de pagina Mediation.