Duurzaam GWW

In de Grond- Weg en -Waterbouw werken 60 partijen samen aan duurzaamheid in onder meer waterprojecten.

HHNK volgt deze zogenaamde 'Duurzame GWW-aanpak' voor projecten met een opdrachtwaarde vanaf  € 0,3 miljoen. Eén van de hulpmiddelen is de CO2-prestatieladder.

Regionale Energie Strategie (RES)

Om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen, heeft de Nederlandse overheid aan dertig regio's voorstellen gevraagd voor locaties voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat om in totaal 35 Terrawattuur aan elektriciteit. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 10 miljoen huishoudens.

Twee van deze dertig regio's vallen binnen ons beheergebied. Dit zijn Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.

De energie gaat vooral opgewekt worden met zonnepanelen en windturbines.

HHNK draagt bij aan deze opgave met ruim 100.000 zonnepanelen op met name zuiveringslocaties en mogelijk ook met windenergie.

Aquathermie (warmte uit water) krijgt ook een plek krijgen in de RES in de Regionale Structuur Warmte en de daarop voortbouwende Transitie Visie Warmte. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje Aquathermie.

Zonnepark