Water als bron voor verwarming en koeling; ofwel aquathermie. Dit wordt gezien als een belangrijke bron in de duurzame energievoorziening. En in Nederland hebben we water genoeg. HHNK wil als waterbeheerder dan ook graag meewerken aan aquathermieprojecten. Niet alleen oppervlaktewater komt in aanmerking, maar ook de warmte van afvalwater.

Water als warmtebron

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) maakt het mogelijk om warmte of koude uit plassen en waterwegen te benutten. Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) maakt gebruik van de warmte uit het riool, rioolgemalen, persleidingen en rwzi's.

In beide gevallen wordt hernieuwbare warmte en/of koude uit water onttrokken. Op papier is het mogelijk dat 96% van de gebouwen verwarmd kan worden met warmte uit het oppervlaktewater en 2% door warmte uit afvalwater. Aquathermie staat hierdoor duidelijk in de schijnwerpers.