Naast zonne-energie en windenergie halen we ook steeds vaker energie uit water. Dit wordt ook wel aquathermie genoemd. Het gaat dan om Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) of uit Afvalwater (TEA). We gebruiken de warmte uit het oppervlaktewater en laten kouder water terugstromen in het oppervlaktewater

Aquathermie wordt gezien als een belangrijke bron in de duurzame energievoorziening. En in Nederland hebben we water genoeg. HHNK wil als waterbeheerder dan ook graag meewerken aan aquathermieprojecten. Niet alleen oppervlaktewater komt in aanmerking, maar ook de warmte van afvalwater.

Water als warmtebron

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) maakt het mogelijk om warmte of koude uit plassen en waterwegen te benutten. Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) maakt gebruik van de warmte uit het riool, rioolgemalen, persleidingen en rioolwaterzuiveringen.

In beide gevallen wordt hernieuwbare warmte en/of koude uit water onttrokken. Op papier is in Noord-Holland 96% van de gebouwen te verwarmen met warmte uit het oppervlaktewater en 2% door warmte uit afvalwater. Aquathermie staat hierdoor duidelijk in de schijnwerpers.

Onderzoek

Is aquathermie eigenlijk goed voor planten en dieren in het oppervlaktewater? Of juist niet? Om te weten te komen wat het effect is van TEO op het leven in oppervlaktewater doen HHNK, Waternet en Hoogheemraadschap van Rijnland hier gezamenlijk onderzoek(externe link) naar. Als we weten wat het effect is, dan kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden. We kunnen die kennis gebruiken om het leven in het oppervlaktewater te verbeteren met TEO of om mogelijke nadelige effecten van TEO te beperken. Een van de onderzoeklocaties bevindt zich in de Broekpolder in de gemeente Heemskerk. Hier zijn onlangs metingen verricht. Dit onderzoek is een aanvulling op 'Warmup', een landelijk onderzoeksprogramma naar aquathermie.

Meer weten over aquathermie? Kijk dan naar dit filmpje van onze collega's van Waternet.