U heeft als gebruiker van een bedrijfsruimte een brief van ons ontvangen, met het verzoek om digitale aangifte voor zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing te doen.

Vanaf het heffingsjaar 2022 kunt u hiervoor inloggen in Mijn HHNK. U heeft hiervoor eHerkenning (minimaal niveau 2+) nodig.

U kunt via Mijn HHNK aangifte doen.

eHerkenning linkDoe hier aangifte

Verzuimboete

Bij het niet of niet tijdig doen van aangifte voor bedrijfsruimten kan een verzuimboete worden opgelegd met een maximum bedrag van € 2.757. Zowel bij een te laat retour gezonden aangifte als bij een niet retour gezonden aangifte geldt het volgende:

  • Bij een eerste verzuim 5% van het bedrag van de aanslag, met een minimumbedrag van € 50;
  • Bij een tweede verzuim 10% van het bedrag van de aanslag, met een minimumbedrag van € 100;
  • Bij een derde/ volgend verzuim 15% van het bedrag van de aanslag, met een minimumbedrag van € 200.

Indien u het hier niet mee eens bent kunt u bezwaar maken. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Veelgestelde vraag

Een deel van het ingenomen water wordt niet afgevoerd of geloosd, krijg ik dan vermindering?

Als uw bedrijf als afzonderlijke bedrijfscategorie is vermeld in de tabel afvalwatercoëfficiënten, dan is het niet geloosde deel van het water al meegenomen in de afvalwatercoëfficiënt. Als dit niet het geval is, kunt u om vermindering van de aanslag vragen. U moet dan aantonen of aannemelijk maken welke hoeveelheid water niet is afgevoerd of geloosd. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een tussenmeter. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken

U vindt de tabel op de pagina Waterschapsbelasting bedrijfsruimte.