Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u in bezwaar gaan.

Voorwaarden

U moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. 

Hebben wij uw bezwaar niet binnen zes weken ontvangen? Dan is uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Dit betekent dat u met onze schriftelijke reactie niet naar de rechtbank kunt gaan. Wij behandelen uw bezwaar wel altijd.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Ga dan in bezwaar bij uw gemeente. Verlaagt de gemeente de WOZ-waarde, dan nemen wij deze over.

Zo werkt het

U kunt via Mijn HHNK bezwaar maken voor aanslagen die aan u zijn opgelegd.

DigiD linkBezwaar maken

Heeft u geen DigiD en/of eHerkenning, maar u wilt wel bezwaar maken? Stuur dan een brief naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Vermeld in uw brief duidelijk:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • het vorderingnummer;
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Veelgestelde vragen

Ik huur alleen een kamer en deel mijn badkamer en/of keuken met anderen. Krijg ik ook een aanslag?

Alleen als u een zelfstandige woonruimte huurt, ontvangt u voor die ruimte een aanslag. Een woonruimte is zelfstandig als u eigen voorzieningen heeft, zoals een keuken en een douche of bad en een toilet.

Dus huurt u een kamer en deelt u de voorzieningen met andere kamerbewoners? Dan is de exploitant/verhuurder van de woonruimte belastingplichtig voor de zuiveringsheffing.

Denkt u dat uw aanslag onterecht is? Dan kunt u bezwaar indienen via Mijn HHNK.

Stuur ook een kopie van de huurovereenkomst mee!

We willen de aanslag op naam van iemand anders ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, u kunt voor het volgende belastingjaar een verzoek indien. Of wij de naamswijziging doorvoeren, hangt af van de volgende voorwaarden:

  1. Als het gaat om de gebruikersheffingen: de medegebruiker moet op 1 januari van het jaar ingeschreven staan op het adres.
  2. Als het gaat om het eigenarenheffingen: de mede-eigenaar moet op 1 januari van het jaar in het Kadaster geregistreerd zijn als eigenaar.
  3. Zowel degene die nu de aanslag ontvangt als de nieuw voorgestelde belastingplichtige moeten het verzoek ondertekenen.
  4. Als er sprake is van een gecombineerde aanslag (heffingen voor het gebruik en voor het eigendom op één aanslagbiljet) kan deze niet worden gesplitst. De nieuw voorgestelde belastingplichtige moet belastingplichtig zijn voor alle heffingen die op het aanslagbiljet staan.
  5. De naamswijziging mag er niet voor zorgen dat de aanslag niet kan worden ingevorderd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Ik ben gestopt met mijn bedrijf. Krijg ik vermindering van de aanslag?

Aanslag 1 ve

Bij een waterverbruik van minder dan 44 m³ heeft u een aanslag ontvangen van 1 vervuilingseenheid (ve). Dit is de minimale aanslag voor een bedrijfsruimte ongeacht de duur van het gebruik. U komt niet in aanmerking voor vermindering.

Aanslag 3 ve

Is bij beëindiging uw waterverbruik volgens de eindnota van het drinkwaterbedrijf minder dan 44 m³ dan kunt u een verzoek om vermindering van de aanslag indienen. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur een kopie van de eindnota mee!

Aanslag meer dan 3 ve

Bij een waterverbruik van meer dan 217 m³ heeft u een voorlopige of definitieve aanslag van 5 ve of meer ontvangen. Als u het gebruik heeft beëindigd kunt u om vermindering verzoeken op grond van de eindnota van het drinkwaterbedrijf. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur een kopie van de eindnota mee!

Moet ik de aanslag wel of niet betalen na het indienen van een bezwaar?

Dient u het bezwaar in binnen zes weken na dagtekening van de aanslag? Dan krijgt u automatisch uitstel van betaling tot wij uitspraak hebben gedaan. Als u een automatische incasso heeft, loopt deze wel gewoon door.

Ik heb een laag inkomen en geen vermogen, kan ik kwijtschelding aanvragen?

Zie de pagina Kwijtschelding aanvragen.