Als u de aanslag waterschapsbelasting niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Wij beoordelen uw verzoek dan op basis van uw inkomen, uitgaven en vermogen.

Zo werkt het

U kunt via Mijn HHNK digitaal kwijtschelding aanvragen voor aanslagen die in dit jaar zijn opgelegd. U beantwoordt vijf vragen en ziet dan direct of het in uw geval zin heeft om kwijtschelding aan te vragen

DigiD linkKwijtschelding aanvragen

Heeft u geen DigiD of wilt u kwijtschelding aanvragen voor een aanslag die niet in dit jaar is opgelegd? Dan kunt u zowel telefonisch contact opnemen met het hoogheemraadschap, als met een meldingsformulier, om kwijtschelding aan te vragen:

Om te beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding, hebben wij veel gegevens van u nodig. Als u kwijtschelding aanvraagt, geeft u ons toestemming om deze gegevens op te vragen bij:

  • de Belastingdienst;
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • de Basisregistratie Personen (BRP);
  • het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Voorwaarden

  • U heeft de aanslag niet langer dan drie maanden geleden betaald.
  • De aanslag gaat over de woning waarin u woont.

Wetgeving

Regelgeving

Download