U betaalt zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing omdat u afvalwater loost vanuit een bedrijfsruimte. Wij zuiveren dit afvalwater. Er is sprake van een bedrijfsruimte als het geen woonruimte is.

Tarieven

De hoogte van het aantal vervuilingseenheden (ve) voor uw bedrijfsruimte hangt af van de hoeveelheid ingenomen water per jaar. Zie ook de volgende tabel:

 Ingenomen water

Vervuilingswaarde (aantal ve)

 ≤ 44  m³

 1 ve*

 > 44 m³ tot ≤217 m³

 3 ve*

 ≥ 218 m³

 aantal m³ x afvalwatercoëfficiënt = aanslag 

* wanneer u uitsluitend huishoudelijk afvalwater loost of afvoert

Zo werkt het

De voorlopige aanslag die wordt opgelegd is een schatting, meestal gebaseerd op een aanslag die u heeft ontvangen over het voorgaande jaar. Later volgt altijd een definitieve aanslag, die berekend is op basis van de actuele gegevens van het betreffende belastingjaar.

Veelgestelde vragen

Hoe berekent u de voorlopige aanslag?

De voorlopige aanslag is een schatting, meestal gebaseerd op een aanslag die u heeft ontvangen over het voorgaande jaar. Later volgt altijd een definitieve aanslag, die berekend is op basis van de actuele gegevens van het betreffende belastingjaar.

Ik ben vorig jaar al gestopt met mijn bedrijf, wat nu?

U heeft een aanslag ontvangen voor een bedrijfsruimte waar u geen gebruiker van bent? U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Geef duidelijk aan op welke datum u het gebruik van de bedrijfsruimte heeft beëindigd onder vermelding van het vorderingsnummer van uw aanslag. Stuur eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een kopie van opzegging huurovereenkomst of uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) mee als bijlage. Geef ook uw huidige correspondentieadres op.