Betalen in termijnen via automatische incasso

Wilt u de aanslag waterschapsbelasting in termijnen betalen? Dit kan met een machtiging tot automatische incasso. Wij incasseren de aanslag dan in maximaal 10 termijnen. Dat is makkelijk, u betaalt altijd op tijd zonder dat u er omkijken naar heeft.

Zo werkt het

U geeft het hoogheemraadschap toestemming om het aanslagbedrag in maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit heet een machtiging. Deze machtiging loopt door totdat u hem zelf stopzet of de afschrijving mislukt. Het minimaal af te schrijven bedrag per maand is € 10 en wij schrijven de termijnen rond de 28ste van iedere maand af.

U kunt eenvoudig in de persoonlijke omgeving Mijn HHNK online een machtiging voor betalen in termijnen afgeven, uw rekeningnummer wijzigen of uw machtiging intrekken. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning

DigiDAutomatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

Schrijft u liever? Stuur uw aanvraag naar HHNK, team Invordering, Postbus 29, 1700 AA Heerhugowaard. Vergeet niet uw subjectnummer en rekeningnummer in de brief te zetten.

Voorwaarden

 • U heeft de aanslag niet langer dan acht maanden geleden ontvangen.
 • De aanslag is niet lager dan € 10.

Veelgestelde vragen

Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer voor de automatische incasso?

Verandert uw adres of rekeningnummer? Vergeet niet de machtiging van uw automatische incasso te wijzigen. Er kan slechts van één IBAN rekeningnummer geïncasseerd worden.

U kunt eenvoudig in de persoonlijke omgeving Mijn HHNK online uw adres of rekeningnummer van uw machtiging wijzigen. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

DigiDWijzig rekeningnummer van uw automatische incasso

U kunt de wijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar Belastingzaken. De adresgegevens zijn als volgt:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Belastingen
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

In de brief neemt u de volgende gegevens op: 

 • het oude rekeningnummer
 • het nieuwe rekeningnummer
 • de datum waarop de wijziging in moet gaan
 • het vorderingsnummer van de aanslag
 • uw naam
 • het adres
 • uw woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Het lukt mij niet om mijn IBAN rekeningnummer in te voeren of te wijzigen in Mijn HHNK.

Voor het invoeren of wijzigen van uw bankrekeningnummer moet u op een aantal zaken letten.

 • Gebruik hoofdletters.
 • Gebruik geen streepjes of andere tekens. Bijvoorbeeld: NL20NWAB0636758680.

Kan ik de aanslag met iDEAL betalen als ik een betalingsregeling via automatische incasso heb?

Ja. Zodra wij uw betaling via iDEAL hebben ontvangen en verwerkt, stoppen de inhoudingen via automatische incasso voor deze aanslag. De machtiging blijft wel gelden. Toekomstige aanslagen incasseren we dus weer in termijnen.

Ik heb mijn woning verkocht, maar jullie schrijven nog steeds geld af van mijn rekening.

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op de watersysteemheffing of de wegenheffing. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. 

Wel wordt het aanslagbedrag meestal door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Dit kunt u terugvinden op de afrekeningsnota die u ontvangt bij de overdracht. U betaalt vervolgens het totale aanslagbedrag aan ons.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan lopen de maandelijkse afschrijvingen meestal door in het volgende jaar. We leggen de aanslag namelijk pas in de loop van het jaar op en we willen u de tijd geven om het bedrag te betalen.

Als u geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, dan moet u uw machtiging hiervoor intrekken. Dit kunt u gemakkelijk regelen via mijnhhnk.nl. Het resterende bedrag dient u dan in één keer over te maken.