Het aantal termijnen waarin wij incasseren hangt af van de hoogte van uw aanslag en het moment waarop u de automatische incasso aanvraagt.

Zo werkt het

Vraagt u de automatische incasso binnen drie weken na ontvangst van de aanslag aan, dan schrijven wij het aanslagbedrag in maximaal tien maandelijkse termijnen van uw rekening af. Als het bedrag lager is dan € 10 per keer, schrijven we het totaalbedrag in minder termijnen af.

Vraagt u de automatische incasso later aan, dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven. Het maandbedrag is dan hoger.

Bijvoorbeeld:

U krijgt eind januari een aanslag waterschapsbelasting van € 161,68. U vraagt binnen drie weken  automatische incasso aan. Wij schrijven de eerste termijn dan in februari af en de laatste termijn in november. In totaal zijn dit tien maandelijkse termijnen.

Vraagt u de automatische incasso een maand later aan (maart in dit voorbeeld), dan schrijven wij de eerste termijn in maart af. De laatste in november. In totaal zijn dit 9 termijnen. In dit geval is het maandbedrag dus iets hoger, want wij verdelen het aanslagbedrag over negen termijnen in plaats van tien. 

Vraagt u spoedig na ontvangst van de aanslag een automatische incasso aan, dan weet u zeker dat u in maximaal tien maandelijkse termijnen uw waterschapsbelasting betaalt.

Veelgestelde vragen

Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer voor de automatische incasso?

Verandert uw adres of rekeningnummer? Vergeet niet de machtiging van uw automatische incasso te wijzigen. Er kan slechts van één IBAN rekeningnummer geïncasseerd worden.

U kunt eenvoudig in de persoonlijke omgeving Mijn HHNK online uw adres of rekeningnummer van uw machtiging wijzigen. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkWijzig rekeningnummer van uw automatische incasso

U kunt de wijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar Belastingzaken. De adresgegevens zijn als volgt:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Belastingen
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

In de brief neemt u de volgende gegevens op: 

 • het oude rekeningnummer
 • het nieuwe rekeningnummer
 • de datum waarop de wijziging in moet gaan
 • het vorderingsnummer van de aanslag
 • uw naam
 • het adres
 • uw woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Het lukt mij niet om mijn IBAN rekeningnummer in te voeren of te wijzigen in Mijn HHNK.

Voor het invoeren of wijzigen van uw bankrekeningnummer moet u op een aantal zaken letten.

 • Gebruik hoofdletters.
 • Gebruik geen streepjes of andere tekens. Bijvoorbeeld: NL20NWAB0636758680

Kan ik de aanslag met iDEAL betalen als ik een betalingsregeling via automatische incasso heb?

Ja. Zodra wij uw betaling via iDEAL hebben ontvangen en verwerkt, stoppen de inhoudingen via automatische incasso voor deze aanslag. De machtiging blijft wel gelden. Toekomstige aanslagen incasseren we dus weer in termijnen.

Ik heb mijn woning verkocht, maar jullie schrijven nog steeds geld af van mijn rekening.

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was.

Wel wordt het aanslagbedrag meestal door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Dit kunt u terugvinden op de afrekeningsnota die u ontvangt bij de overdracht. U betaalt vervolgens het totale aanslagbedrag aan ons.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan lopen de maandelijkse afschrijvingen meestal door in het volgende jaar. We leggen de aanslag namelijk pas in de loop van het jaar op en we willen u de tijd geven om het bedrag te betalen.

Als u geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, dan moet u uw machtiging hiervoor intrekken. Dit kunt u gemakkelijk regelen via mijnhhnk.nl. Het resterende bedrag dient u dan in één keer over te maken.