Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? De gemeente geeft uw verhuizing automatisch aan ons door. Of wij uw aanslag verminderen hangt af van uw situatie.

Wat gebeurt er na een verhuizing met uw aanslag?

Als u binnen ons gebied blijft wonen maakt uw verhuizing geen verschil voor de hoogte van de aanslag.

Bent u ingeschreven op uw nieuwe adres en voldoet u aan een van de onderstaande voorwaarden? Dan ontvangt u (automatisch) een vermindering van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing:

 • als u buiten het gebied van HHNK bent gaan wonen;
 • als u bent gaan inwonen bij iemand die al een aanslag waterschapsbelasting ontvangt;
 • als u alleenwonend bent geworden.

De watersysteemheffing en de wegenheffing worden niet verminderd. Dit is wettelijk bepaald.

Er wordt nog steeds geld van uw rekening afgeschreven na uw verhuizing.

Wij verminderen de zuiveringsheffing in de volgende situaties:

 • als u buiten het gebied van HHNK bent gaan wonen (kijk hier onder welk waterschap uw adres valt);
 • als u bent gaan inwonen bij iemand die al een aanslag waterschapsbelasting ontvangt;
 • als er sprake is van overlijden;
 • als u alleenwonend bent geworden.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan lopen de maandelijkse termijnen gewoon door. Het verminderingsbedrag storten wij niet terug, maar verrekenen wij met het maandelijkse termijnbedrag. Het termijnbedrag wordt dan lager.

Als u geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, moet u de machtiging intrekken. Let op! U moet het openstaande aanslagbedrag dan wel in één keer betalen.

Verkoop eigendom

De eigendomssituatie op 1 januari is bepalend. Als u op dat moment nog eigenaar was ontvangt u de aanslag. De notaris verrekent buiten HHNK om de watersysteemheffing eigenaren en de wegenheffing eigenaren tussen koper en verkoper. U kunt dit controleren op de afrekennota van de notaris.

Bent u een ondernemer?

Als uw bedrijf verhuist of het correspondentieadres wijzigt, dan moet u een adreswijziging melden.

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn post op een ander adres ontvangen dan mijn woonadres. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Via onderstaand formulier kunt u doorgeven naar welk adres wij post kunnen versturen.

Contactformulier

Onder welk waterschap valt mijn nieuwe adres?

Via deze link vindt u de contactgegevens van alle waterschappen.

Zoek op postcode

We willen de aanslag op naam van iemand anders ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, u kunt voor het volgende belastingjaar een verzoek indien. Of wij de naamswijziging doorvoeren, hangt af van de volgende voorwaarden:

 1. Als het gaat om de gebruikersheffingen: de medegebruiker moet op 1 januari van het jaar ingeschreven staan op het adres.
 2. Als het gaat om het eigenarenheffingen: de mede-eigenaar moet op 1 januari van het jaar in het Kadaster geregistreerd zijn als eigenaar.
 3. Zowel degene die nu de aanslag ontvangt als de nieuw voorgestelde belastingplichtige moeten het verzoek ondertekenen.
 4. Als er sprake is van een gecombineerde aanslag (heffingen voor het gebruik en voor het eigendom op één aanslagbiljet) kan deze niet worden gesplitst. De nieuw voorgestelde belastingplichtige moet belastingplichtig zijn voor alle heffingen die op het aanslagbiljet staan.
 5. De naamswijziging mag er niet voor zorgen dat de aanslag niet kan worden ingevorderd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Ik ben alleenwonend geworden. Moet ik een verzoek indienen voor vermindering van de aanslag?

Nee, dit is niet nodig. Als uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) blijkt dat u alleen bent komen te wonen, verminderen wij de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing woonruimte. U ontvangt hierover een brief. De watersysteemheffing en de wegenheffing verminderen wij niet. Dit is wettelijk bepaald.