Aan de verkiezingen kunnen politieke partijen en belangengroeperingen (verenigingen of stichtingen) deelnemen.

Dit kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die opkomen voor de bescherming van flora en fauna of de belangen van watersportrecreanten. Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren bij het centraal stembureau van het hoogheemraadschap. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan er ook voor kiezen om met een zogenoemde blanco lijst deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet, en geen naam.

Doorwerking register van de Tweede Kamer

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelden ook voor de waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen aparte registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van het waterschap. De aanduidingen in het register van de Tweede Kamer zijn terug te vinden op de website van de Kiesraad(externe link).

Register van aanduidingen

De volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan op dit moment geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing in 2023 van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

Aanduiding

Website

E-mail

Statutaire naam

waterplatform Groen, Water & Land

Waterplatform Groen, Water & Land – De lokale maat in waterbeheer (groenwaterenland.nl)(externe link)

info@groenwaterenland.nl

Waterschapsvereniging West van Waterschap De Waterlanden

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk – De groene stem in de waterschappen (waternatuurlijk.nl)(externe link)

secretaris@waternatuurlijk.nl

Stichting Water Natuurlijk

Boeren Burgers Waterbelang

Een krachtige stem voor water, nu en later (natuurlijkbbw.nl)(externe link)

boerenburgerswaterbelang@gmail.com

Boeren Burgers Waterbelang

AWP voor water, klimaat en natuur

AWP voor water, klimaat en natuur (algemenewaterschapspartij.nl)(externe link)

Algemene Waterschapspartij

Actief voor Water

Actief voor Water(externe link)

bureau@actiefvoorwater.nl

Actief voor Water

Tot wanneer was registratie mogelijk?

Uw registratieverzoek diende uiterlijk 19 december 2022 door het centraal stembureau te zijn ontvangen. Dit gold ook voor de waarborgsom (zie onderstaande link).