Eind januari leggen we aanslagen op aan gebruikers van woningen en bedrijven. Eigenaren van woningen of (bedrijfs)panden sturen we vanaf eind april de aanslag toe. Om te bepalen aan wie we de aanslag opleggen gebruiken we beleidsregels.

Zo werkt het

Gebruikers van woningen

Als gebruiker van een woning ontvangt u eind januari de aanslag, behalve als u ook eigenaar bent. Dan leggen wij u vanaf eind april een gecombineerde aanslag op.

Bestaat uw huishouden uit meerdere personen? Dan krijgt niet iedereen een aanslag van ons. Wij leggen maar aan één persoon de aanslag (gebruikers) op. Om de belastingplichtige bewoner te bepalen gebruiken we de volgende beleidsregels:

  • We kijken eerst naar wie het langst op het adres staat ingeschreven. Degene met de langste inschrijfdatum, krijgt de aanslag opgelegd.
  • Hebben meerdere bewoners dezelfde inschrijfdatum, dan gaat de aanslag naar de oudste persoon.

Gebruikers van bedrijfspanden

Als gebruiker van een bedrijfsruimte ontvangt u eind januari een (voorlopige) aanslag. Zie de pagina Waterschapsbelasting bedrijfsruimte.

Eigenaren van woningen en (bedrijfs)panden

Bent u eigenaar van een woning en/of (bedrijfs)pand? Dan ontvangt u de aanslag vanaf eind april.

Voor het bepalen van de belastingplichtige eigenaar ontvangen we informatie van het Kadaster. Als er in het Kadaster meerdere eigenaren staan geregistreerd, leggen we maar aan één van de eigenaren de aanslag op. Het aanslagbedrag kunt u daarna met elkaar verrekenen. We hebben de volgende beleidsregels vastgesteld om de belastingplichtige eigenaar te bepalen:

  • We leggen de aanslag op aan de degene met het grootste aandeel in het eigendomsrecht.
  • Bij gelijke aandelen in het eigendomsrecht leggen we de aanslag op aan de oudste eigenaar.

Wordt u in de loop van het jaar belastingplichtig? Dan ontvangt u de aanslag zo snel mogelijk. Voor het opleggen van de aanslag zijn wij afhankelijk van uw gemeente en het Kadaster. Pas als wij de noodzakelijke gegevens hebben verwerkt kunnen we de aanslag opleggen. Het kan dus soms even duren voor u de aanslag ontvangt.

Download

Veelgestelde vraag

We willen de aanslag op naam van iemand anders ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, u kunt voor het volgende belastingjaar een verzoek indien. Of wij de naamswijziging doorvoeren, hangt af van de volgende voorwaarden:

  1. Als het gaat om de gebruikersheffingen: de medegebruiker moet op 1 januari van het jaar ingeschreven staan op het adres;
  2. Als het gaat om het eigenarenheffingen: de mede-eigenaar moet op 1 januari van het jaar in het Kadaster geregistreerd zijn als eigenaar;
  3. Zowel degene die nu de aanslag ontvangt als de nieuw voorgestelde belastingplichtige moeten het verzoek ondertekenen;
  4. Als er sprake is van een gecombineerde aanslag (heffingen voor het gebruik en voor het eigendom op één aanslagbiljet) kan deze niet worden gesplitst. De nieuw voorgestelde belastingplichtige moet belastingplichtig zijn voor alle heffingen die op het aanslagbiljet staan;
  5. De naamswijziging mag er niet voor zorgen dat de aanslag niet kan worden ingevorderd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard