• Kunstwerken

    Zeven afgekeurde sluizenĀ zijn aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

  • Versterking Markermeerdijken

    We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.