• Wegwerkzaamheden Enkhuizen

  We voeren uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uit aan wegen die voorheen bij ons in beheer waren, maar inmiddels zijn overgedragen aan de gemeente.

 • Overname onderhoud stedelijk water Enkhuizen

  HHNK neemt dit najaar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud voor het stedelijk water over van de gemeente Enkhuizen.

 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde sluizenĀ zijn aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  Om de waterkerende functie van de Markermeer- en IJsselmeerdijken te beschermen branden we begroeiing op de steenbekledingen weg.