• Zeven afgekeurde sluizen worden aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
  • We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
    Verwijdering bramen op dijk