• Bomenkap Lekerweg

  Ca. 150 iepen aan de Lekerweg hebben een onherstelbaar probleem in het wortelgestel. Ze worden op korte termijn gekapt.

 • Wegwerkzaamheden Drechterland

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.

 • Verbetering watersysteem De Drieban

  Om toekomstige wateroverlast in polder 'De Drieban' te beperken is het watersysteem in de polder met verbeterde data doorgerekend (watersysteemanalyse)

  Polder De Drieban
 • Plateaus op de Wijmers en Jongeweer

  Er is een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de aanleg van plateaus op de Wijmers en Jongeweer in Wijdenes. De aanleg heeft als doel de verkeerssnelheid te remmen.

 • Overname onderhoud stedelijk water Drechterland

  De gemeente Drechterland en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.

  Verwijdering bramen op dijk