• Om toekomstige wateroverlast in polder 'De Drieban' te beperken is het watersysteem in de polder met verbeterde data doorgerekend (watersysteemanalyse)
    Polder De Drieban
  • We¬†voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.
  • Er is een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de aanleg van plateaus op de Wijmers en Jongeweer in Wijdenes. De aanleg heeft als doel de verkeerssnelheid te remmen.
  • De gemeente Drechterland en HHNK¬†ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.
  • We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
    Verwijdering bramen op dijk