• Plateaus op de Wijmers en Jongeweer

    Er is een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de aanleg van plateaus op de Wijmers en Jongeweer in Wijdenes. De aanleg heeft als doel de verkeerssnelheid te remmen.

  • Overname onderhoud stedelijk water Drechterland

    De gemeente Drechterland en HHNK ondertekenden onlangs de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

  • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

    We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.

    Verwijdering bramen op dijk