We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Waterland werken we aan de weg.

Wat gaat er gebeuren?

Omdat de verharding van een weg slijt door gebruik is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengen we een nieuwe asfaltlaag aan of vervangen we de gehele asfaltlaag.

Afhankelijk van de onderhoudssituatie van de weg kiezen we voor een van onderstaande mogelijke onderhoudswerkzaamheden:

  • Een slijtlaag op de weg aanbrengen. Een slijtlaag bestaat uit een dunne laag steentjes. De weg is dan voor een paar jaar onderhouden.
  • Een dunne deklaag aanbrengen op de weg. Een dunne deklaag is een dun laagje asfalt dat we over het bestaande asfalt aanbrengen ter rennovatie. De weg is dan voor meerdere jaren onderhouden.
  • Het asfalteren van de weg. Op de weg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Dit doen we eens in de 15 jaar.
  • Het herstraten van bestaand straatwerk.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De Onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren kunt u vinden in onderstaande tabel. Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden zal een infobord op het wegvak aangeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Aanwonenden ontvangen vooraf een bewonersbrief met de exacte data.

Wegnaam

Plaatsnaam

Locatie

Onderhoud

Periode

Monnickenmeer

Monnickendam

Van het fietspad tot de N247

Asfalteren

Week 37, 38 en 39

Middenweg Noordermeer

Broek in Waterland

Van de brug bij huisnummer 1 tot het einde van het asfalt bij huisnummer 6

Asfalteren

Week 38 en 39

Plateau Oosterweg herinrichting

Purmer

Van het plateau Oosterweg / Monnickendammerweg tot

Asfalteren

Week 37, 38 en 39

Burg. Peereboomweg

Zuiderwoude

Van de aansluiting RB/FP tot einde FP

Asfalteren

2 weken voor aanvang bekend

Atjehgouw

Broek in Waterland

Van de Burgemeester Peereboomweg tot het einde van de weg

Asfalteren

2 weken voor aanvang bekend

Oosterpad

Marken

Van de Walandweg tot het einde van de weg

Slijtlaag aanbrengen

Week 28

Met wie werken we samen?

Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. de Caluwe via 06-51498797 of via HHNK@heijmans.nl.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Het wegenbeleidsplan