KWS Infra voert namens HHNK onderhoudswerkzaamheden uit aan wegen in uw gemeente. Hieronder leest u wanneer er op welke locaties dit plaatsvindt.

WegnaamPeriode
Noorddijk3-19 april
Oosthuizerweg2-12 april
Purmerdijk plateau1-8 mei
Westerweg6-31 mei
Volgerweg2-17 mei

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven binnen het werkvak blijven bereikbaar voor bewoners en werknemers. Woningen/bedrijven zijn echter niet bereikbaar wanneer er voor de deur wordt geasfalteerd. Wij verzoeken u indien van toepassing uw bezoek of klanten hiervan op de hoogte te stellen. Voor hen is uw woning of bedrijf gedurende de genoemde periode niet toegankelijk. 

De nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte van onze werkzaamheden en kunnen in noodgevallen woningen en bedrijven bereiken.

Wat gaat er gebeuren?

Het asfalt is aan vervanging toe. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn:

  • frezen van de bovenste laag asfalt; 
  • maken van reparatievakken daar waar nodig; 
  • aanbrengen van de nieuwe asfaltlagen; 
  • aanbrengen van belijning;
  • aanhelen van de bermen. 

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de weg overdag volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer voor aanwonenden is zeer beperkt mogelijk. 

Planning

Wanneer u woont aan de te asfalteren weg, ontvangt u van KWS een brief waarin de exacte planning staat vermeld en wat dit voor u als bewoner betekent.

Onze planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kunnen werkzaamheden uitlopen of kan er besloten worden om op een andere dag te asfalteren. Indien dit het geval is, wordt u daarover geïnformeerd en kunt u de informatie teruglezen op deze pagina. 

Werkzaamheden aan A7

We begrijpen dat onze werkzaamheden ongelukkigerwijze samenvallen met het onderhoud aan de Purmerenderbrug langs de A7. We zullen omwille van de veiligheid van onze wegen de werkzaamheden desondanks uitvoeren en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de juiste omleidingsroutes. Dit is afgestemd met andere partners zoals omringende gemeenten, nood-en hulpdiensten, provincie Noord-Holland etc.

Rijkswaterstaat heeft voor diverse wegen gesloten verklaringen afgegeven. Mocht u meer informatie willen over de werkzaamheden door Rijkswaterstaat of in aanmerking komen voor het aanvragen van een ontheffing, verwijzen we u naar de website van Rijkswaterstaat: A7: versterking brug Purmerend.

Heeft deze informatie u geholpen?