Wie in 2023 en 2024 alleen een Wajong-uitkering als inkomen heeft, krijgt niet meer altijd (volledige) kwijtschelding.

Toch hoeft u de aanslag van 2023 en 2024 soms niet te betalen, dat adviseert het ministerie van SZW.

Wat moet u doen?

Kwijtschelding voor de aanslag van 2023

  • Heeft u voor 2023 al eerder een verzoek om kwijtschelding ingediend? Is dat verzoek alleen op basis van uw inkomen (Wajong-uitkering) afgewezen? Vraag dan telefonisch of via het meldingsformulier om een nieuwe beoordeling van uw verzoek.
  • Heeft u voor deze aanslag niet eerder kwijtschelding aangevraagd én heeft u de aanslag niet langer dan drie maanden geleden betaald? Dan kunt u alsnog om kwijtschelding vragen via de pagina Kwijtschelding aanvragen.

Wij beoordelen vervolgens uw verzoek om kwijtschelding (opnieuw). Is kwijtschelding uitsluitend op basis van uw inkomsten (Wajong-uitkering) niet toegekend of niet mogelijk, dan hoeft u de aanslag toch niet te betalen. Daarover ontvangt u van ons een brief.

Let op! Als er nog andere redenen zijn waardoor u geen recht heeft op kwijtschelding, moet u de aanslag wél betalen, bijvoorbeeld als u (te veel) spaargeld heeft. Dit geldt meestal ook als er meer mensen met een Wajong-uitkering op uw adres wonen of als u andere inkomsten heeft naast de Wajong-uitkering.

Kwijtschelding voor de aanslag van 2024

U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen via de pagina Kwijtschelding aanvragen.

Heeft u al een brief ontvangen dat u geen directe kwijtschelding krijgt? Bij die brief zat een kwijtscheldingsformulier. Vul dat formulier in en stuur het met alle gevraagde documenten op. Als u het kwijtscheldingsformulier niet meer heeft, vraag het dan aan via het meldingsformulier of telefonisch via 0900-9112112.

Wij beoordelen vervolgens uw verzoek om kwijtschelding. Is kwijtschelding uitsluitend op basis van uw inkomsten (Wajong-uitkering) niet mogelijk, dan hoeft u de aanslag toch niet te betalen. Daarover ontvangt u van ons een brief.

Let op! Als er nog andere redenen zijn waardoor u geen recht heeft op kwijtschelding, moet u de aanslag wél betalen, bijvoorbeeld als u (te veel) spaargeld heeft. Dit geldt meestal ook als er meer mensen met een Wajong-uitkering op uw adres wonen of als u andere inkomsten heeft naast de Wajong-uitkering.