Ons beleid ten aanzien van onroerende zaken zoals percelen is vernieuwd. Het algemeen bestuur heeft op 13 december 2023 het Beleid Onroerende zaken vastgesteld. Daarop volgend heeft het dagelijks bestuur op 27 februari 2024 de Uitvoeringsregels Beleid Onroerende zaken vastgesteld. Het Beleid Onroerende zaken en de Uitvoeringsregels treden per direct in werking. Dit heeft tot gevolg dat het Grondbeleid 2017-2022 en de daarbij behorende deelnota's zijn ingetrokken, met uitzondering van de deelnota Erfpachtrecht 2005.

Met het vaststellen van de Uitvoeringsregels wijzigt ook de procedure voor de uitgifte van pacht en huur van vrijkomende percelen. Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina Nieuwe procedures pacht- en huurpercelen.