Zo werkt het

Als u in de loop van het jaar uw eigendom verkoopt of heeft verkocht bent u verplicht de watersysteemheffing en eventueel de wegenheffing volledig te betalen.

De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was.

Wel wordt het aanslagbedrag meestal door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Dit kunt u terugvinden op de afrekeningsnota die u ontvangt bij de overdracht. U betaalt vervolgens het totale aanslagbedrag aan ons.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan lopen de maandelijkse afschrijvingen meestal door in het volgende jaar. We leggen de aanslag namelijk pas in de loop van het jaar op en we willen u de tijd geven om het bedrag te betalen.

Als u geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, dan moet u uw machtiging hiervoor intrekken. Dit kunt u gemakkelijk regelen via mijnhhnk.nl. Het resterende bedrag dient u dan in één keer over te maken.

Veelgestelde vragen

Moet ik aan HHNK mijn verhuizing doorgeven?

Nee, wij krijgen uw verhuizing automatisch door van de gemeente waar u zich inschrijft.

Ik wil mijn post op een ander adres ontvangen dan mijn woonadres. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Via onderstaand formulier kunt u doorgeven naar welk adres wij post kunnen versturen.

Contactformulier

Ik ben verhuisd, wat gebeurt er met mijn aanslag?

Als u binnen ons gebied blijft wonen maakt uw verhuizing geen verschil voor de hoogte van de aanslag.

Bent u ingeschreven op uw nieuwe adres en voldoet u aan een van de onderstaande voorwaarden? Dan ontvangt u (automatisch) een vermindering van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing:

  • als u buiten het gebied van HHNK bent gaan wonen;
  • als u bent gaan inwonen bij iemand die al een aanslag waterschapsbelasting ontvangt;
  • als u alleenwonend bent geworden.

De watersysteemheffing en de wegenheffing worden niet verminderd. Dit is wettelijk bepaald.

Onder welk waterschap valt mijn nieuwe adres?

Via deze link vind je de contactgegevens van alle waterschappen.

Zoek op postcode(externe link)

Ik ben verhuisd, maar er wordt nog steeds geld van mijn rekening afgeschreven. Hoe kan dit?

Wij verminderen de zuiveringsheffing in de volgende situaties:

  • als u buiten het gebied van HHNK bent gaan wonen;
  • als u bent gaan inwonen bij iemand die al een aanslag waterschapsbelasting ontvangt;
  • .als u alleenwonend bent geworden.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan lopen de maandelijkse termijnen gewoon door. Het verminderingsbedrag storten wij niet terug, maar verrekenen wij met het maandelijkse termijnbedrag. Het termijnbedrag wordt dan lager.

Als u geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, moet u de machtiging intrekken. Let op! U moet het openstaande aanslagbedrag dan wel in een keer betalen.

Ik heb mijn woning verkocht, maar jullie schrijven nog steeds geld af van mijn rekening.

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was.

Wel wordt het aanslagbedrag meestal door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Dit kunt u terugvinden op de afrekeningsnota die u ontvangt bij de overdracht. U betaalt vervolgens het totale aanslagbedrag aan ons.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan lopen de maandelijkse afschrijvingen meestal door in het volgende jaar. We leggen de aanslag namelijk pas in de loop van het jaar op en we willen u de tijd geven om het bedrag te betalen.

Als u geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, dan moet u uw machtiging hiervoor intrekken. Dit kunt u gemakkelijk regelen via mijnhhnk.nl. Het resterende bedrag dient u dan in één keer over te maken.

Hoe komt u aan mijn WOZ-waarde?

Deze gegevens ontvangen wij van de gemeente. Dit is wettelijk zo geregeld.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Dan moet u daartegen bezwaar maken bij uw gemeente. Verlaagt de gemeente de WOZ-waarde, dan nemen wij deze automatisch over in de aanslag waterschapsbelasting.