Het kan gebeuren dat u te veel heeft betaald. Het te veel betaalde bedrag storten we terug. 

Zo werkt het

Controleer uw bankafschriften en uw aanslagbiljet en kijk of we het te veel betaalde bedrag al hebben teruggestort op uw rekening.

Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 072 - 582 8600. Zorg dat u altijd de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • hoeveel u heeft overgemaakt;
  • van welk rekeningnummer;
  • op welke datum;
  • onder vermelding van welk betalingskenmerk.

Wij kunnen uw betalingen dan makkelijk terugvinden.

Veelgestelde vragen

Ik ben alleenwonend geworden. Moet ik een verzoek indienen voor vermindering van de aanslag?

Nee, dit is niet nodig. Als uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) blijkt dat u alleen bent komen te wonen, verminderen wij de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing woonruimte. U ontvangt hierover een brief. De watersysteemheffing en de wegenheffing verminderen wij niet. Dit is wettelijk bepaald.

Ik ben gestopt met mijn bedrijf. Krijg ik vermindering van de aanslag?

Aanslag 1 ve

Bij een waterverbruik van minder dan 44 m³ heeft u een aanslag ontvangen van 1 vervuilingseenheid (ve). Dit is de minimale aanslag voor een bedrijfsruimte ongeacht de duur van het gebruik. U komt niet in aanmerking voor vermindering.

Aanslag 3 ve

Is bij beëindiging uw waterverbruik volgens de eindnota van het drinkwaterbedrijf minder dan 44 m³ dan kunt u een verzoek om vermindering van de aanslag indienen. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur een kopie van de eindnota mee!

Aanslag meer dan 3 ve

Bij een waterverbruik van meer dan 217 m³ heeft u een voorlopige of definitieve aanslag van 5 ve of meer ontvangen. Als u het gebruik heeft beëindigd kunt u om vermindering verzoeken op grond van de eindnota van het drinkwaterbedrijf. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur een kopie van de eindnota mee!

Wat gebeurt er met de aanslag na overlijden?

Wij verminderen de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing. U ontvangt hierover een brief;

De watersysteemheffing en de wegenheffing verminderen we niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Wat is het rekeningnummer van HHNK?

IBAN: NL20 NWAB 0636 7586 80 ten name van HHNK.

Vermeld bij betalingen uit het buitenland het BIC-nummer: NWABNL2G