Onderneemt u een incidentele activiteit in ons gebied met een cultuurhistorisch of educatief karakter? Past deze activiteit bij onze watertaken in verleden, heden en/of toekomst of brengt deze ons watererfgoed onder de aandacht? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. Te denken valt aan evenementen, exposities, publicaties e.d. Deze subsidie is niet bedoeld als bijdrage voor het aanleggen van een groen dak.

Voorwaarden

 • De aanvraag voldoet aan de bepalingen in onze Algemene subsidieverordening HHNK 2023(externe link).
 • De aanvraag houdt verband met de watertaken van het hoogheemraadschap in verleden, heden en/of toekomst. Als het een activiteit met een cultuurhistorisch karakter betreft sluit deze aan bij de principes uit de vastgestelde Visie op het Watererfgoed.
 • De aanvraag is direct gerelateerd aan het beheergebied van het hoogheemraadschap.
 • Ieder project, activiteit of product is gekoppeld aan een meetbaar doel.
 • De subsidieverlening geschiedt altijd op basis van cofinanciering.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten.
 • Onderhoud of restauratie van onroerend watererfgoed is niet subsidiabel
 • Het aanleggen van een groen dak is niet subsidiabel.

Zo werkt het

 1. Vul het Aanvraagformulier Subsidie in.
 2. Voeg een specificatie van de kosten en een kostendekking toe.
 3. Uw verzoek wordt in behandeling genomen.

Ga naar het Aanvraagformulier subsidie

Hoe lang duurt de afhandeling?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging. Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Zo nodig vragen wij u om aanvullende informatie.
 • Nadat de aanvraag compleet is, krijgt u binnen acht weken een brief met ons besluit. Natuurlijk doen wij ons best om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

De door u geleverde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidie. Deze worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Download

Of zoekt u:

Landbouwportaal

Via het Landbouwportaal(externe link) verstrekken we subsidie aan agrariërs die bovenwettelijke maatregelen nemen ter bevordering van het watersysteem.

Subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier

Voor ruimtelijke adaptatieprojecten van gemeenten hebben we de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) opengesteld.

Kennisgevingen staatssteun

Op de pagina Kennisgevingen staatssteun vindt u steunmaatregelen die volgens de Europese regels bekendgemaakt moeten worden.