Wat gaat er gebeuren?

Delen van de Wieringermeerkering leken niet meer te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk en de drie kunstwerken (Haukeskeersluis, Haukesschutsluis en Ulkesluis) waren in eerste instantie afgekeurd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er voor de twee dijkvakken (Westerlanderdijk en Amstelmeerdijk) en bij de twee keersluizen (Ulkesluis en Haukeskeersluis) geen versterking nodig is.

Om de Wieringermeerkering veilig te houden is het wel van belang om onderhoudsmaatregelen uit te voeren, zodat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren. Het project verhuist naar de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van alle dijken en kunstwerken. Daar merkt u als omgeving niet veel van, er verandert alleen wat in de aanpak en bemensing. We combineren het werk bijvoorbeeld met andere onderhoudswerkzaamheden in het gebied. Ook kijken we nogmaals goed of de gekozen maatregelen (voorkeursalternatieven) nog aangepast moet worden voordat we daadwerkelijk met de werkzaamheden starten. Het project wordt dus niet meer als één project gezien.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Westerlanderdijk

Voor het beheer en onderhoud aan de Westerlanderdijk vervangen we de beschoeiing en vullen we het afgekalfde gedeelte bij de teensloot aan met grond. De werkzaamheden starten naar verwachting begin 2024.

Haukesschutsluis 

Voor de Haukesschutsluis pakken we het anders aan. Voor de vervanging van de sluis trekken we gezamenlijk op met de provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon. Dat is dan ook de reden dat deze sluis een apart proces doorloopt ten opzichte van de andere onderdelen van de Wieringermeerkering. Wanneer hier meer over bekend is, informeren wij u verder. 

Voor de overige onderdelen van de dijk en de twee sluizen kijken we nogmaals of het gekozen ontwerp (voorkeursalternatief) nog aangepast moet worden voordat we daadwerkelijk starten met de werkzaamheden. Mede afhankelijk van de urgentie worden de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd.

Met wie werken we samen?

We werken voor dit project o.a. samen met gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland.

Contactgegevens voor meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u kennis over het gebied die u met ons wilt delen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Romee Huisman via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De dijkversterking van de Wieringermeerkering heeft onderdeel uitgemaakt van dit programma. Omdat er alleen onderhoud gepleegd moet worden, verhuist deze opgave naar de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud binnen het hoogheemraadschap.

Heeft deze informatie u geholpen?