In Wervershoof bouwen we een proefzuivering waarbij ozontechnieken worden ingezet om microverontreinigingen uit het afvalwater te filteren. In samenwerking met PWN Technologies worden vooral medicijnresten en hormoonstoffen uit het water gefilterd. In twee zeecontainers zijn tijdelijk een proeflab en een proeffabriek gevestigd. 

Gezuiverd afvalwater als bron voor hoogwaardige toepassing

Wat gaat er gebeuren? 

De werkzaamheden zijn eind mei gestart met het inrichten van de bouwplaats en het plaatsen van de zeecontainers. Hierna volgde de ozoninstallatie inclusief de bijbehorende tanks. Daarnaast is in mei gestart met de bouw van de loods.

De bouw en alle bijbehorende werkzaamheden vinden uitsluitend op het terrein van de rwzi Wervershoof plaats. Omwonenden hebben te maken met extra verkeersbewegingen door de aan- en afvoer van materieel.

Leuke weetjes: 

  • Dit project is het concrete antwoord op de vraag: 'Hoe houden we ons oppervlakte- en drinkwater in de toekomst schoon en gezond?' Drinkwaterbedrijf PWN en het hoogheemraadschap zijn onder de naam Puur en Zuiver eind 2016 gezamenlijk een project gestart om microverontreinigingen uit afvalwater te halen.
  • Met de ozontechniek wordt straks ieder uur 700m3 water gezuiverd.
  • Naast Ge(O)zond Water is recent een tweede onderzoekstraject gestart, 'new hart', waarbij fysisch chemisch zuiveren als methode voor nazuiveren van RWZI-effluent wordt onderzocht.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats op het terrein van de RWZI Wervershoof, Ketellap 1 in Wervershoof, gemeente Medemblik.

Locatie proeffabriek Ge(o)zond water. Adres: RWZI Wervershoof, Ketellap 1, Wervershoof

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De realisatiefase is reeds gestart en eindigt eind 2023.

Met wie werken we samen?

We werken samen met PWN Technologies en aannemer Eliquo. 

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider E. Moerman via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.