Na een overlijden komt er veel op u af. U moet een hoop regelen, waaronder ook de waterschapsbelasting van HHNK. Wij helpen u graag.

Bij een overlijden stelt de gemeente ons op de hoogte. U hoeft dat dus niet zelf aan ons door te geven. Wel kunt u aangeven naar welk adres wij de post kunnen sturen. De Berichtenbox en Mijn HHNK zijn na overlijden niet meer te gebruiken.

Wat zijn de gevolgen voor de belastingaanslagen?

  • Wij verminderen de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing. U ontvangt hierover een brief;
  • De watersysteemheffing en de wegenheffing verminderen we niet. Dat is wettelijk zo bepaald;
  • De belastingaanslagen worden bij overlijden niet vrij gescholden. Zodra u de erfenis accepteert bent u ook verantwoordelijk voor het betalen van het verschuldigde bedrag.

Veelgestelde vraag

We willen de aanslag op naam van iemand anders ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, u kunt voor het volgende belastingjaar een verzoek indien. Of wij de naamswijziging doorvoeren, hangt af van de volgende voorwaarden:

  1. Als het gaat om de gebruikersheffingen: de medegebruiker moet op 1 januari van het jaar ingeschreven staan op het adres.
  2. Als het gaat om het eigenarenheffingen: de mede-eigenaar moet op 1 januari van het jaar in het Kadaster geregistreerd zijn als eigenaar.
  3. Zowel degene die nu de aanslag ontvangt als de nieuw voorgestelde belastingplichtige moeten het verzoek ondertekenen.
  4. Als er sprake is van een gecombineerde aanslag (heffingen voor het gebruik en voor het eigendom op één aanslagbiljet) kan deze niet worden gesplitst. De nieuw voorgestelde belastingplichtige moet belastingplichtig zijn voor alle heffingen die op het aanslagbiljet staan.
  5. De naamswijziging mag er niet voor zorgen dat de aanslag niet kan worden ingevorderd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard