U kunt zich op drie manieren opgeven als kandidaat:

  • Solliciteren voor een geborgde zetel bij LTO (ongebouwd), KvK (bedrijven) of VBNE (natuur).
  • Aansluiten bij een bestaande politieke partij. Herkent u zich in ideeën van een bestaande partij? Neem dan contact op met de partij in kwestie.
  • Meedoen met een eigen lijst.

  Meedoen met een eigen lijst kan op twee manieren:

  • U laat de naam van uw lijst uiterlijk 19 december 2022 registreren bij het stembureau van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.
  • Als u zich niet uiterlijk 19 december 2022 laat registreren, kunt u ook meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven uw lijst.

  Aan welke wettelijke eisen moet een kandidaat voldoen?

  Om benoemd te kunnen worden als lid van het algemeen bestuur moeten kandidaten:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • wonen in ons beheergebied (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal);
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 

  De toetsdatum van de woonplaats en de leeftijd is de dag van (eventuele) toelating tot het algemeen bestuur. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet wel meerderjarig worden binnen de zittingsperiode van het nieuw te kiezen algemeen bestuur. Kandidaten die buiten ons beheergebied wonen, leggen een verklaring af dat zij van plan zijn zich in ons gebied te vestigen, als zij voor het algemeen bestuur gekozen worden. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de toelating tot het algemeen bestuur.